Kitano Shokudo (OTTO BISTRO)

Japanese
Le Plateau-Mont-Royal
Kitano Shokudo (OTTO BISTRO)